I kommunen er det et betydelig omfang av husdyrhold.  Melkeproduksjonen på Hølonda står fortsatt sterkt, mens antall melkeprodusenter i dalføret stadig minker.

Kommunen har også et betydelig innslag av økologisk landbruk, og er den kommunen i Norge som produserer mest økologisk melk.  17 melkebruk leverer økologisk melk eller er i ferd med å legge om til økologisk melkeproduksjon.