Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Søknadsfris for å søke midler til regionale miljøtiltak er 15. oktober 2017

Utbetaling av tilskudd til regionale miljøtiltak skjer 7. mars 2018.
Last ned veiledningsheftet og les om kriterier for de ulike tilskuddsorningene samt forskriften der tilskuddene er hjemlet.  
På fylkesmannens hjemmesider kan du lese mer om ordningene.

Søk elektronisk på www.landbruksdirektoratet.no

Produksjonstilskudd

Formålet med produksjonstilskudd i jordbruket er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har bestemt.

Du finner mer informasjon om ordningene på landbruksdirektoratet sine sider.
Fra 2017 gjelder nye søknadsfrister og forbedret søknadssystem.

Som produksjonstilskudd regnes:  

- Tilskudd til jordbruksareal 
- Tilskudd til grønt- og potetproduksjon 
- Tilskudd til husdyr

Foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon og disponerer dyr og/eller areal.Man må være registrert i Enhetsregisteret ved søknadstidspunktet og oppgi organisasjonsnummer på søknaden. Man må også være registrert som MVA pliktig og kunne levere årsoppgave som landbruksforetak.