Bygdeutviklingsmidlene er det viktigste økonomiske virkemidlet i jordbruksavtalen for å få til næringsutvikling i og i tilknytning til landbruket. Midlene forvaltes av kommunen, SND og av Fylkesmannen.  Midlene er rettet mot tradisjonelt landbruk, og mot tilleggsnæringer til landbruket.

Det omfatter følgende ordninger:

Etablererstipend
Bedriftsutvikling
Investeringer i tradisjonelt jordbruk, herunder tilskudd vedgenerasjonsskifte
Investeringer i tilleggsnæringer
Utrednings- og tilretteleggingstiltak
Praktikantordningen
Onnabarnehager
Skogbrukstiltak

Søknadsskjema og veiledning fås ved henvendelse til landbruksforvaltningen.

I tillegg forvaltes følgende virkemidler via kommunen til SND:

- Næringslån
- Boliglån
- Overføring av lån/debitorskifte
- Pantefrafall
- Prioritetsvikelser