Tid: Onsdag 15.november kl. 9.30 til 15.30
Sted: Mære landbruksskole
Pris: Egenandel pr. person kr 750. Person nr. 2 fra samme bedrift kr 450. Priser inkluderer kaffe og lunsj.

Formålet med kurset er å få mer kunnskap om hvordan kassesalg kan markedsføres og utføres i praksis, slik at produktkvalitet, og forbrukerens forventninger ivaretas. Vi ser på løsninger og håndtering av kassene i ulike «transportledd», i tillegg til lønnsomheten ved omsetningsformen. 

Mer informasjon om programmet og påmelding: www.deltager.no/kassesalg