Skogressursene er kartlagt gjennom områdetakster i perioden 1993-1996.
Her kan du lese hovedplan for skogsveier i Melhus og om skogfond og tilskudd.

Skogbruket er vesentlig gardsskoger, og det er ca. 650 eiendommer i kommunen. De største eiendommene er representert ved Horg Østre Bygdealmenning og Statsskog. Den gjennomsnittlige størrelsen på skogeiendommene i Melhus er ca. 500 dekar. 

Statens vegvesen gir tilskudd til rydding av skog langs fylkesveger. Hensikten er å bedre sikten fra veien. Last ned brevet til kommunene datert 02.03.2017.