Korn – eller grasjord
 
Om du ikke grøfter så vil avlingene bli mindre etter hvert!

Fylkesmannen og kommunene minner om at grøftetilskuddet er doblet og du får nå kr 2000,- /daa for systematisk grøfting og kr 30,- pr. lm for enkeltgrøfter. Med brukbar egeninnsats så blir kroneutlegget nå betydelig mindre pr. daa.

Ta en runde nå og se over arealene, skriv en søknad og levere den innen november måned.

Alle kommuner i fylket vårt har ledige midler for den som søker.

Husk: Du har tre år på deg til å gjennomføre tiltaket etter godkjent søknad.

Har du spørsmål?

Du kan lese mer på www.landbruksdirektoratet.no eller henvende deg til Melhus kommune.
Kontaktinformasjon: Anders Braa, tlf. 72 85 81 77 (anders.braa@melhus.kommune.no) eller
Rita Eidsmo, tlf. 72 85 81 76 (rita.eidsmo@melhus.kommune.no). 

Foto: Pixabay.com