Tjenestene skal bidra til å gjennomføre gjeldende mat- og landbrukspolitikk som vedtas av Stortinget.

Sentrale føringer for virksomheten er nasjonal politikk, markedet, handelspolitikken som følge av WTO og Stortingets behandling av blant annet ST. meld. nr. 40 (1996-97), St. meld. nr. 19 (1999- 2000) og St. prop. nr. 1 (2000 - 2001).

Virksomheten skal bidra til å utvikle et bærekraftig og miljømessig godt drevet landbruk. I tillegg til sysselsetting og inntekter for landbruket skal det ivaretas interesser og tilbud til den øvrige befolkningen til rekreasjon, jakt og friluftsliv.

Forbrukerne skal sikres trygge matvarer av god kvalitet gjennom en sunn matproduksjon.