Ønsker du å finne ut om vegen er kommunal, fylkeskommunal eller statlig?
Se kartportal for Melhus kommune.

Vedtatte normer for veg og veglys kan du laste ned her:
Vegnorm for Melhus kommune
Veglysnorm for Melhus kommune 

I menyen finner du mer om trafikksikkerhet, tilskudd til private veger, samt brøyting og vintervedlikehold.