Melhus kommune har utarbeidet en hovedplan for kommunale veger for perioden 2019-2023.
Hovedplan veg er et overordnet styringsverktøy for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale trafikkområder i Melhus kommune.
Hovedplanen skal angi prioriteringer for en fremtidsrettet utvikling.

Hovedplanen ble vedtatt i kommunestyret 18.6.2019.

 

Hovedplan veg 2019-2023 (PDF)