I arbeidet med trafikksikkerhetsplanen har Melhus kommune samarbeidet med Statens vegvesen, skoler, politi, samt andre råd og utvalg.

En vedtatt trafikksikkerhetsplan gir mulighet for å søke om fylkeskommunale midler, som et bidrag til gjennomføring og planlegging av trafikksikkerhetsprosjekter på kommunal veg.

Du kal laste ned trafikksikkerhetsplanen og vedlegg her:

- Trafikksikkerhetsplan 2019-2024
- Referat fra trafikksikkerhetsbefaring
- Innspill til trafikksikkerhetsplan
- Forenklet prioriteringsliste