Last ned trafikksikkerhetsplanen for Melhus kommune.

I arbeidet med trafikksikkerhetsplanen har Melhus kommune samarbeidet med Statens vegvesen, skoler, politi, samt andre råd og utvalg.

En vedtatt trafikksikkerhetsplan gir mulighet for å søke om fylkeskommunale midler gjennom Aksjon skoleveg, som et bidrag til gjennomføring og planlegging av trafikksikkerhetsprosjekter på kommunal veg.