For graving i og ved kommunal veg skal det søkes om gravetillatelse (rosyweb.no). Du sender også inn arbeidsvarlingsplan via rosyweb.no.

Søker er pliktet til å sette seg inn i retningslinjer for graving i og ved kommunal veg i Melhus kommune.

Det er bestemt, med virkning fra 1. juli 2021, at gravesøknad, arbeidsvarslingsplan og eventuell kontroll, koster 4000 kroner for graving i og ved kommunal veg. Hvis det graves uten tillatelse vil den som er ansvarlig for gravingen motta et straffegebyr på 8000 kr.

Bestemmelsen er tatt av kommunestyret, med bakgrunn i veglovens §§ 32 og 57. Du kan lese mer om dette i vedtaket fra mai 2021.

Behandlingstid av søknad: ca. 3 uker.

Spørsmål om gravemelding kan sendes på e-post eller du kan ringe oss på telefon 72 85 80 00.