For graving i og ved kommunal veg skal du søke om gravetillatelse (rosyweb.no). Du sender også inn arbeidsvarlingsplan via rosyweb.no.

Nærføring

Dersom arbeidet medfører graving, legging-, flytting-, reparasjon- og/eller fjerning av rør, kabler og ledninger, må du søke om godkjent nærføringstillatelse til offentlig veg. Du søker med dette skjemaet: Nærføring - søknad om graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning av ledningsanlegg (PDF)

Graving på privat grunn må avklares med grunneier.

Gebyr

Gjeldende fra 1.11.2014 ble det innført gebyr for leie av offentlig gategrunn, som tilfaller ansvarlig søker. Se priser og gebyr

Det stilles også krav til riggplan for området. Se regelverk for leie av offentlige trafikkområder i Melhus kommune

Retningslinjer

Søker er også pliktet til å sette seg inn i retningslinjer for graving i og ved kommunal veg i Melhus kommune.

Med virkning fra 1. juli 2021 har Melhus kommune, ved kommunestyret, vedtatt at gravesøknad, arbeidsvarslingsplan og eventuell kontroll, innkreves en sats i henhold til gjendende prisliste. Satsene vedtas politisk i tilknytning til de årlige kommunal budsjetter. Bestemmelsen er tatt med bakgrunn i veglovens §§ 32 og 57. Du kan lese mer om dette i vedtaket fra mai 2021.

Behandlingstid av søknad: ca. tre uker.

Spørsmål om gravemelding kan sendes på e-post eller du kan ringe oss på telefon 72 85 80 00.