Ved arbeid på eller ved kommunal veg, skal det søkes om gravemelding og arbeidsvarsling via Digweb. 

Send inn din søknad

Søker plikter å sette seg inn i retningslinjer for graving i offentlig veg i Melhus kommune.

Behandlingstid: ca. 3 uker.
Spørsmål kan rettes til gravemelding@melhus.kommune.no eller telefon 72 85 80 00.