Normer legges til grunn ved reguleringsarbeid i privat og offentlig regi.
Veglysnorm gjelder for etablering og overtakelse av veglys.

Her kan du laste ned og lese hele Veglysnorm for Melhus kommune (PDF).