Du må søke til kommunen dersom du har planer om bompengeinnkreving på privat veg.

Søknad sendes på e-post til postmottak@melhus.kommune.no eller leveres/sendes til Rådhusvegen 2, 7224 Melhus.