Du må søke til kommunen dersom du har planer om bompengeinnkreving på privat veg.

Søknad sendes på e-post eller leveres/sendes til Rådhusvegen 2, 7224 Melhus.