Du kan melde inn feil og mangler på kommunale veger i Melhus kommune. Dine opplysninger er verdifulle for oss. Vi vil gjerne at du sender oss bilder. De er spesielt nyttige når vi skal planlegge utbedringer.

De vanligste feilene på vegnettet er hull i vegen, overvann og gatelys som ikke fungerer.

Du kan melde feil på nett eller i app.

1. Fyll ut skjema på nett

Gå til skjemaet

I kartet ser du innmeldte feil. Er feilen du har tenkt å melde inn allerede registrert, trenger du ikke å melde den inn.

> Hvor er problemet?

Plasser feilen i kartet ved å søke etter vegnavn etc. Klikk deretter på rett sted i kartet. Du kan også zoome deg inn til rett plass.

> Hva er problemet?

Her finner du en lang nedtrekksmeny. Du kan snevre inn valgmulighetene ved å skrive i søkefeltet. Velg kategorien du mener passer best til å beskrive feilen.

Ved behov beskriv feilen med detaljert, samt legg inn dine personlige opplysninger. Dine personlige opplysninger vil ikke bli synlig for andre.

Til slutt kan du laste opp bilder.

2. Meld fra i app

Last ned appen «Meld feil! – Melhus kommune». Søk etter «meld feil Melhus» i Google Play eller Appstore.

Følg samme prosedyre som beskrevet ovenfor med plassering i kart, kategorisering og beskrivelse av problemet, opplasting av bilder, samt personlige opplysninger.

Takk for hjelpen!