Etter § 11 i Opplæringslova skal det ved hver grunnskole være et samarbeidsutvalg med to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Etter § 4 i barnehageloven skal det være et samarbeidsutvalg ved hver barnehage. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.  Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Kommunestyret har tidligere valgt 1 medlem m/varamedlem som representant for barnehageeier. 

Kommunestyret har valgt 1 medlem og 1 varamedlem med valgperiode 4 år til følgende skoler og barnehager:

 

EnhetRepresentantVararepresentant
Brekkåsen skoleArild Granmo (AP)Lillian Ofstad (PENSJ)
Gimse skoleTor Ingar Verstad (SP)Hege A. Olstad (FRP)
Gimse ungdomsskoleJørgen Brun-Pedersen (AP)Hege A. Olstad (FRP)
Høyeggen skoleIngunn Nervik Isaksen (AP)Jon Roar Bruholt (KRF)
Eid skole og barnehageKjetil Blokkum (H)Stein Restad (AP)
Flå skole og barnehageAnita Bolland (MEL)Beate Bjerkenås (AP)
Gåsbakken skole og barnehageBritt Eva Eidsmo (SV)Ole Ingebrigt Eid (SP)
Hovin skole og barnehageArild Solberg (SP)Tor Ingar Verstad (SP)
Lundamo skoleJørund Ofstad (PENSJ)Hjalmar Hugdal (KRF)
Rosmælen skole og barnehageLill-Therese Varsi (SP)Hanne Aarhaug (H)
Lundamo ungdomsskoleBente Gåsbakk (AP)Arnt Ove Løvås (KRF)
Nedre Melhus barnehageMorten Wehn (H)Anita Bolland (MEL)
Brekkåsen idrettsbarnehageLillian Ofstad (PENSJ)Jørn Ove Moen (AP)
Elvebakken montessoribarnehageIngunn Aune (SP)Morten Wehn (H)
Trolltoppen familiebarnehageGjøran Moen (SP)Lill- Therese Varsi (SP)
Løvset barnehageMiriam Sortland Kuldvere (SV)Jørund Ofstad (PENSJ)
Humla familiebarnehageRasmus Kjøsen (SV)Ingunn N. Isaksen (AP)
Buan barnehageHanne Aarhaug (H)Jørgen Brun-Pedersen (AP)

 Vedtatt i Utvalg for helse, oppvekst og kultur 22.11.2023, sak 53/2023.