Medlemmer i eldrerådet i valgperioden 2015 - 2019:

 

Steinar Nyland, leder Melhus pensjonistforening 986 47 367
Ola Lilleøkdal, nestleder Lundamo/Ler pensjonistforening 986 49 367
Synnøve Hegerberg Hølonda pensjonistforening 906 61 995
Kåre Krokhaug Hølonda pensjonistforening 481 60 481
Kjell J Gylland Hovin pensjonistforening 997 03 304
Svanhild Vigdal Folkevalgt, Ap 930 49 971
Jostein Myhr Folkevalgt, Sp 976 99 492