Forliksrådet er den laveste rettsinstansen i Norge for sivile saker. Rådet består av tre lekdommere og tre varamedlemmer, alle valgt av kommunen, Hensikten med forliksrådet er å mekle mellom parter som ikke selv klarer å komme til enighet i en konflikt, og prøve å komme til et forlik. 

Blir du innkalt til forliksrådet kan du møte alene eller med advokat. 

Mer informasjon om ordningen og Melhus forliksråd kan du lese om på forliksrådet sine hjemmesider

 

Sekretær i Melhus forliksråd er Frode Sagmyr.
E-post: frode.sagmyr@politiet.no
Telefon: 73 87 68 00