Innbyggere i Melhus kommune kan gi innspill til brukerutvalget gjennom å sende en e-post til leder Einar Gimse Syrstad.

Brukerutvalget i Melhus består av Einar Gimse Syrstad (leder), Maren Grøtte, Frode Stenmo, Hege Rofstad, Tor Arne Granmo, Jan Frode Hatlen og Guro Angell Gimse.

Brukerutvalget har ikke beslutningsmyndighet. Over tid, og i samarbeid med AtB, kan det likevel få til forbedringer på kollektivruter til/fra Melhus kommune så langt busselskapet ser det praktisk og økonomisk gjennomførbart.