Utvalget består av 11 representanter, og medlemmene er valgt for 4 år.

Reglementet sier noe om hvilke oppgaver utvalget har innen de ulike områdene: 
Reglement for oppvekst og kultur
Reglement for helse og omsorg

Medlemmer 2023-2027