Næringsutvalget består av tre medlemmer formannskapet, samt representant for Proneo AS, som er kommunens samarbeidspartner når det gjelder råd og veiledning overfor gründere og næringsdrivende. 
Næringsrådgiver har funksjon som saksbehandler/sekretær. 

Næringsutvalget 2015-2019:
 

Representanter

Vararepresentanter

Gunnar Krogstad, AP Jan Arne Bremnes, KRF
Stine Estenstad, H Bente Estenstad, AP
Jorid O Jagtøyen, SP Frits Arne Haugen, SP