I henhold til vedtak i Formannskapet (FSK sak 121/12, dato 24.9.2012) skal Næringsutvalget bestå av henholdsvis tre medlemmer fra formannskap, samt daglig leder i Proneo AS, som er kommunens samarbeidspartner knyttet til råd og veiledning overfor gründere og næringsdrivende. Næringsrådgiver har funksjon som saksbehandler og sekretær. 

Følgende personer er representert i Næringsutvalget i perioden 2019-2023:

Representanter

Vararepresentanter

Ordfører Jorid Jagtøyen, SP Fritz Arne Haugen, SP
Varaordfører Stine Estenstad, H Mikal Kvaal, H
Per Olav Skurdal Hopsø, AP (fram til 31.12.21) Anja Sterten, AP (fram til 31.12.21)
Anja Sterten, AP (fra 1.1.22) Einar Gimse Syrstad (fra 1.1.22)