Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg i henhold til Kommunelovens § 25.
Administrasjonsutvalget består av 9 medlemmer. 6 av medlemmene i utvalget skal velges blant kommunestyrets medlemmer og 3 medlemmer skal velges av arbeidstakerne. For arbeidsgivers representanter skal det velges 1 personlig varamedlem for hvert medlem. Ansatterepresentanter velges for to år av gangen.

Administrasjonsutvalget for perioden 2019 - 2023 ble valgt i kommunestyrets møte 29.10.2019, sak PS 93/19.

 

Medlem folkevalgt

Parti  

Personlig varamedlem

Parti
Stine Estenstad, leder H   Morten Wehn H
Einar Gimse-Syrstad AP   Stig Ler AP
Merethe Moum MEL   Kaare Qvenild MEL
Anja Sterten, nestleder AP   Pernille Wahlberg AP
Fritz Arne Haugen SP   Gjøran Berg Onsøyen SP
Hjalmar Hugdal KRF   Anne J. L. Byfuglien KRF
         

Medlem, ansatterepresentanter

       
Elin Johansen, Sykepleierforbundet Ansatterepr.   Anette Thyve, Delta Ansatterepr.
Bente Estenstad, Utdanningsforbundet Ansatterepr.   Gunhild Høvik, Utdanningsforbundet Ansatterepr.
Marit Løvseth Seehuus, Fagforbundet Ansatterepr.   Elfrid Halseth, Ergoterapiforbundet Ansatterepr.