Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg i henhold til Kommunelovens § 25.
Administrasjonsutvalget består av 9 medlemmer. 6 av medlemmene i utvalget skal velges blant kommunestyrets medlemmer og 3 medlemmer skal velges av arbeidstakerne. For arbeidsgivers representanter skal det velges 1 personlig varamedlem for hvert medlem. Ansatterepresentanter velges for to år av gangen.

Administrasjonsutvalget for perioden 2019 - 2023 ble valgt i kommunestyrets møte 29.10.2019, sak PS 93/19.

 

Medlem folkevalgt

Parti  

Personlig varamedlem

Parti
Stine Estenstad, leder H   Morten Wehn H
Per Olav Skurdal Hopsø, nestleder AP   Einar Gimse- Syrstad AP
Merethe Moum ML   Kaare Qvenild ML
Anja Sterten AP   Pernille Wahlberg AP
Fritz Arne Haugen SP   Gjøran Berg Onsøyen SP
Hjalmar Hugdal KRF   Anne J. L. Byfuglien KRF
         

Medlem, ansatterepresentanter

       
Elin Johansen, Sykepleierforbundet     Arne Bang, Delta  
Bente Estenstad, Utdanningsforbundet     Gunhild Høvik, Utdanningsforbundet  
Marit Løvseth Seehuus, Fagforbundet     Elfrid Halseth, Ergoterapiforbundet