Næringsutvalget består av tre medlemmer fra formannskapet, samt representant for Proneo AS, som er kommunens samarbeidspartner når det gjelder råd og veiledning overfor gründere og næringsdrivende. 
Næringsrådgiver har funksjon som saksbehandler/sekretær. 

Næringsutvalget 2019-2023:
 

Representanter

Vararepresentanter

Ordfører Jorid Jagtøyen, SP Fritz Arne Haugen, SP
Varaordfører Stine Estenstad, H Mikal Kvaal, H
Per Olav Skurdal Hopsø, AP Anja Sterten, AP