Forliksrådet er den laveste rettsinstansen i Norge for sivile saker. Rådet består av tre lekdommere og tre varamedlemmer, alle valgt av kommunen. Hensikten med forliksrådet er å mekle mellom parter som ikke selv klarer å komme til enighet i en konflikt, og prøve å komme til et forlik. 

Blir du innkalt til forliksrådet kan du møte alene eller med advokat. 

Mer informasjon om forliksrådet finner du på politiet.no

Her finner du konktaktinformasjon til Namsfogden i Trøndelag.

 

Sekretær i Melhus forliksråd er Frode Sagmyr.
E-post: frode.sagmyr@politiet.no
Telefon: 73 87 68 00