Gjennomfør en vurdering av din bolig hos funksjonsattest.no!

De fleste boligene hvor vi skal bo og motta helse- og sosialtjenester i de neste tiårene, er allerede bygget. De aller fleste av oss ønsker også å bo i egen bolig så lenge som mulig. En større undersøkelse viser imidlertid at tilgjengeligheten i mange av dagens boliger ikke er god nok. Derfor er det viktig å fokusere på tiltak som kan løse denne utfordringen. En funksjonell bolig vil nemlig gi større mulighet for å mestre daglige aktiviteter, uansett livsfase og brukerforutsetninger.

Er huset mitt tilrettelagt for at jeg kan bo hjemme så lenge jeg ønsker?

Sør-Trøndelag fylkeskommune leder prosjektet «Kunnskap til rett tid – funksjonsattest for bolig» sammen med blant annet Husbanken. Målet er å møte eldrebølgen med kunnskap og verktøy, som på et tidlig tidspunkt innfrir ønsket om å bo i egen bolig så lenge som mulig. I prosjektet utarbeides nå en funksjonsattest for boliger som skal gi en vurdering av boligens funksjonalitet, og som skal være tilpasset kommuner og andre med byggfaglig kompetanse.

Du kan lese mer om prosjektet hos Husbanken.