Prosjektet ble etablert som et forprosjekt i 2020 på bakgrunn av at brukerbehovet er større enn tilgang på personell nå og spesielt i framtida. Hovedprosjektet startet i 2021 og løper ut 2023. Prosjektet het "Interkommunalt rekrutteringsprosjekt helse Melhus, Skaun og Midtre Gauldal" fram til våren 2022.

Gå til prosjektets nettside.

Prosjektet har fem delprosjekter

  • heltidskultur
  • faglig utvikling
  • veiledningssystem
  • lønns- og arbeidsvilkår
  • kommunikasjon og omdømmebygging

Organisering

Så langt har prosjektet fått tildelt 5,3 millioner kroner i eksterne FoU-tilskudd for å drifte prosjektet og de fem delprosjektene.

Prosjektet er organisert med en prosjektleder og lokale prosjektledere i 50 prosent stilling i alle tre kommuner. Svein Jarle Midtøy er prosjektleder og Stine Vinsnesbakk er lokal prosjektleder i Melhus kommune.

Prosjektet leier inn delprosjektledere fra FoU-miljøer, som arbeider sammen med ledelsen i kommunene og ansatte i avdelinger etter metodikken medarbeiderdrevet innovasjon.

Prosjektet er basert på trepartssamarbeid. Alt vi gjør i prosjektet skal være basert på kvalitet, kontinuitet, kapasitet, kompetanse og kontaktreduksjon.

Samarbeidspartnere i prosjektet er SINTEF, NTNU, Nord Universitet, OsloMet, Regionalt Forskningsfond, Distriktsforsk, Statsforvalteren i Trøndelag, KS, KS Jobbvinner og Adresseavisen.