• Som innbygger i Melhus kommune skal du oppleve å få hjelp når du trenger det, der hvor du trenger det, uavhengig av alder, bosted og økonomi.
  • Gjennom opprettelsen av et helse- og velferdskontor vil du få en dør å henvende deg til når du har behov for hjelp, og alle vil være sikret lik tilgang til tjenestene.
  • Som bruker av tjenestene skal du oppleve mer deltakelse, mer medbestemmelse og mer frihet.
  • Som bruker av tjenestene vil du oppleve at fokus ligger på hverdagsaktiviteter og hva som motiverer deg til å jobbe helsefremmende i ditt eget liv.

Les brosjyren vår: Hundre år i eget hjem - aktiv i eget liv (PDF)

Se også denne fine filmen som gir en kort innføring i prosjektet: