Gjennomfør en vurdering av din bolig hos funksjonsattest.no!

De fleste boligene hvor vi skal bo og motta helse- og sosialtjenester i de neste tiårene, er allerede bygget. De aller fleste av oss ønsker også å bo i egen bolig så lenge som mulig. En større undersøkelse viser imidlertid at tilgjengeligheten i mange av dagens boliger ikke er god nok. Derfor er det viktig å fokusere på tiltak som kan løse denne utfordringen. En funksjonell bolig vil nemlig gi større mulighet for å mestre daglige aktiviteter, uansett livsfase og brukerforutsetninger.

Er huset mitt tilrettelagt for at jeg kan bo hjemme så lenge jeg ønsker?

Sør-Trøndelag fylkeskommune leder prosjektet «Kunnskap til rett tid – funksjonsattest for bolig» sammen med blant annet Husbanken. Målet er å møte eldrebølgen med kunnskap og verktøy, som på et tidlig tidspunkt innfrir ønsket om å bo i egen bolig så lenge som mulig. I prosjektet utarbeides nå en funksjonsattest for boliger som skal gi en vurdering av boligens funksjonalitet, og som skal være tilpasset kommuner og andre med byggfaglig kompetanse.