Prognosene for Melhus viser at behov for pleie og omsorg vil vokse med ca. 90 prosent i perioden fram til 2040. For å ivareta dagens gode tjenestetilbud, samt kunne opprettholde gode tjenester også i fremtiden, forbereder vi oss nå på å tenke og jobbe annerledes.

Hva er helse- og velferdskontoret?  (PDF)
Nøkkeltall for helse i Norge på ssb.no

Har du ytterligere spørsmål om «Hundre år i eget hjem» kan du ta kontakt med oss på e-post til postmottak

Vi gjør oppmerksom på at e-post i utgangspunktet er ukryptert, noe som betyr at det kan være mulig for andre å lese innholdet. Sensitivt innhold bør som hovedregel sendes per post.


100 år i eget hjem – kort oppsummert:

  • Ansvaret for nødvendig helsehjelp ligger fortsatt hos kommunen.
  • Vi ønsker å bidra til at du kan få være mest mulig selvhjulpen, slik at du kan holde på med de aktivitetene som er viktige for deg.
  • Som bruker av våre tjenester må du gjøre en innsats for å mestre din egen hverdag.
  • Du skal oppleve mer deltakelse, mer medbestemmelse og mer frihet.
  • Du skal settes i stand til å gjøre mer av det som er viktigst for deg.
  • Du kan bo hjemme lengre.
  • Du kan få en friskere og sprekere alderdom.