Du kan lese mer om prosjektet i vår brosjyre Hundre år i eget hjem - aktiv i eget liv (PDF).

I artikkelen artikkelen "Hverdagsmestring (PDF), skrevet av forbundsleder Nils Erik Ness i Norsk Ergoterapeutforbund, kan du ta et dypdykk i begrepet hverdagsmestring.

Hverdagsmestring

Et overordnet tankesett som skal prege alle våre tjenester, med utgangspunkt i at mennesker ønsker å være mest mulig selvhjulpne, og mestre sin hverdag selv. 
Hverdagsmestring handler om å legge til rette for at den enkelte kan bestemme over sitt eget liv, uansett alder og funksjonsnivå. Du skal for eksempel kunne påvirke når du vil stå opp, og hva du skal gjøre i løpet av dagen.

Foldere og plakater som sier noe om viktige begrep i våre helsetjenester, samt hvordan vi skal jobbe i tiden fremover:
Folder med begrepsforklaring og arbeidsmetodikk knyttet til hverdagsmestring (PDF).
Plakat 1 Hvordan skal vi jobbe i fremtiden? (PDF).
Plakat 2 Hvordan skal vi jobbe i fremtiden? (PDF).

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsmestring knyttes til gjøremål og hverdagsaktiviteter, og er dermed også handlingsorientert. Hverdagsrehabilitering blir derfor viktig i tjenestetilbudet fra Melhus kommune i årene som kommer. Dette skal bidra til at brukerne klarer å utføre dagligdagse aktiviteter som er viktige for dem selv, uten å bli passive hjelpemottakere.  
Hverdagsrehabilitering er tidlig og intensiv innsats i en avgrenset periode, og starter alltid med spørsmålet "hva er viktig for deg"?

Her finner du prosjektplan for hverdagsrehabilitering i Melhus kommune (PDF).

Brosjyre med informasjon om hverdagsrehabilitering og pilotprosjektet i Melhus kommune (PDF).
Brosjyre til samarbeidspartnere med informasjon om hverdagsrehabilitering og tjenestetilbudet (PDF).

Velferdsteknologi

Teknologi skal være enkel og frivillig å bruke. Dette er typiske eksempler på velferdsteknologi:
En skritteller som motiverer til å gå litt lenger.
En elektronisk dispenser som gir deg riktig medisin.
Lys og varme som styres automatisk ved hjelp av smarthusteknologi.

Her finner du prosjektplan for tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi (PDF) i Melhus, Midtre Gauldal og Skaun