Innbyggere i Melhus kommune kan gi innspill til brukerutvalget gjennom å sende en e-post til leder Einar Gimse Syrstad.

Brukerutvalget i Melhus består av Einar Gimse Syrstad (leder), Anne J. L. Byfuglien, Frode Stenmo, Tor Arne Granmo, Jan Arne Vold, Wenche Solberg, John Oddvar Bodsberg, 

Brukerutvalget har ikke beslutningsmyndighet. Over tid, og i samarbeid med AtB, kan det likevel få til forbedringer på kollektivruter til/fra Melhus kommune så langt busselskapet ser det praktisk og økonomisk gjennomførbart.