Søknadsfrist er 1. november hvert år.

Slik søker du:

Godkjent plan må være på plass

Forutsetningen for å søke er at du har en godkjent plan for nydyrking. Denne planen kan ikke være eldre enn tre år ved søknadsfristen. Du søker om dette hos Landbruksdirektoratet.