Det er helse- og velferdskontoret som behandler alle søknader om tjenester- og praktisk bistand i hjemmet. 

Ta kontakt med dem på telefon 957 11 444 eller e-post

Mottar du allerede tjenester i hjemmet?

Hvis du allerede mottar hjemmesykepleie eller andre tjenester i hjemmet og lurer på noe, kan du ringe direkte til det helse- og omsorgssenteret hvor hjemmetjenesten har base. Se oversikten under:  

Hjemmetjenesten ved Buen helse- og omsorgssenter:

Tlf. 957 11 404
Avdelingsleder Randi Havdal
Telefon 478 07 023
E-post

Hjemmetjenesten ved Horg helse- og omsorgssenter:

Tlf. 481 33 858
Avdelingsleder Siri Busklein
Telefon 900 41 885
E-post

Hjemmetjenesten ved Hølonda helse- og omsorgssenter:

Tlf. 957 11 482
Avdelingsleder Kristin Åmot 
Telefon 904 74 667
E-post

Ledelsen i hjemmetjenesten

Ann Sylvi Haugen Storvold er enhetsleder for hjemmetjenesten i hele Melhus kommune. 
Du når henne på telefon 412 36 622, eller per e-post

Kommunalsjef for Helse og velferd er Albert Verhagen.
Du når han på e-post.

Kan jeg få en fast person som yter hjemmetjenesten?

I praksis er det ofte den samme personen som kommer hjem til deg for å gi tjenester i hjemmet. Unntaket er ofte ved ferieavvikling og fravær. Men vi kan ikke love at det alltid er samme personen som kommer hjem til deg. 

Du står fritt til å takke nei til tjenesten dersom den faste hjemmehjelpen har ferie eller er fraværende. 

Brukerundersøkelser

​Det gjennomføres brukerundersøkelse hvert andre år for de som mottar tjenester i hjemmet. 

Nyttig informasjon

På den offentlige nettsiden Helsenorge.no kan du lese mer om retten til helsetjenester i hjemmet.

Vi har samlet nyttig informasjon for deg som bruker, pasient og pårørende.