Det er helse- og velferdskontoret som behandler alle søknader om hjemmesykepleie og andre tjenester i hjemmet.

Ta kontakt med dem på telefon 957 11 444, eller per e-post.

Kontakt hjemmesykepleien der du bor

Hvis du allerede mottar hjemmesykepleie eller andre tjenester i hjemmet og lurer på noe, kan du ringe direkte til det helse- og omsorgssenteret hvor hjemmetjenesten har base. Se oversikten under:  

Hjemmetjenesten ved Buen helse- og omsorgssenter:

Tlf. 957 11 404
Avdelingsleder Randi Havdal
Telefon 478 07 023
E-post

Hjemmetjenesten ved Horg helse- og omsorgssenter:

Tlf. 481 33 858
Avdelingsleder Siri Busklein
Telefon 900 41 885
E-post

Hjemmetjenesten ved Hølonda helse- og omsorgssenter:

Tlf. 957 11 482
Avdelingsleder Kristin Åmot 
Telefon 904 74 667
E-post

Ledelsen i hjemmetjenesten

Ann Sylvi Haugen Storvold er enhetsleder for hjemmetjenesten i hele Melhus kommune. 
Du når henne på telefon 412 36 622, eller per e-post

Kommunalsjef for Helse og velferd er Albert Verhagen.
Du når han på e-post

Brukerundersøkelser

Det gjennomføres brukerundersøkelse hvert andre år for de som mottar tjenester i hjemmet. 

Nyttig informasjon

På den offentlige nettsiden Helsenorge.no kan du lese mer om retten til helsetjenester i hjemmet.

Vi har samlet nyttig informasjon for deg som bruker, pasient og pårørende.