Det er helse- og velferdskontoret som behandler alle søknader om hjemmesykepleie og andre tjenester i hjemmet. 

Ta kontakt med dem på telefon 72 85 80 85, eller per e-post: koordinerendeenhet@melhus.kommune.no

Mottar du allerede hjemmesykepleie?

Hvis du allerede mottar hjemmesykepleie eller andre tjenester i hjemmet og lurer på noe, kan du ringe direkte til det helse- og omsorgssenteret hvor hjemmetjenesten har base. Se oversikten under:  

Hjemmetjenesten ved Buen helse- og omsorgssenter:

Tlf. 72 85 84 00
Avdelingsleder: Randi Havdal, tlf. 478 59 398

Hjemmetjenesten ved Horg helse- og omsorgssenter:

Tlf. 72 85 82 60
Avdelingsleder: Siri Busklein, tlf. 900 41 885

Hjemmetjenesten ved Hølonda helse- og omsorgssenter:

Tlf. 72 85 83 30
Avdelingsleder: Kristin Åmot, tlf. 904 74 66

Ledelsen for hjemmebaserte tjenester

Bente Hustad er enhetsleder for hjemmetjenesten i hele Melhus kommune. 
Du når henne på telefon 922 15 209, eller per e-post: bente.hustad@melhus.kommune.no

Kommunaldirektør for helse og omsorg er Trude Wikdahl.
Du når henne på e-post: trude.wikdahl@melhus.kommune.no

Brukerundersøkelser

Det gjennomføres brukerundersøkelse hvert andre år for de som mottar tjenester i hjemmet. 

Nyttig informasjon

På den offentlige nettsiden Helsenorge.no kan du lese mer om retten til helsetjenester i hjemmet. Du finner informasjonen her

Enda mer informasjon om dine rettigheter som bruker, pasient og pårørende finner du her