Buen helse- og omsorgssenter er kommunens største sykehjem, og ligger i Melhus sentrum. 

Telefon: 72 85 84 00
Besøksadresse: Lenavegen 91, 7224 Melhus
Postadresse: Rådhusvegen 2, 7224 Melhus

Dette tilbyr vi

Her har vi lang- og korttidsavdeling, samt frittstående boliger. Vi tilbyr dag- og aktivitetstilbud og en populær bygdekafé, med servering fra vårt kjøkken. 

I tillegg har vi basseng, treningssal, møterom og kontorer i bygget. 

Avdelingsleder: Elisabeth Tørhaug
E.post: elisabeth.mostervik.torhaug@melhus.kommune.no

Avdelingsleder korttidsavdelingen: Grethe Skauge
E-post: grethe.skauge@melhus.kommune.no

Avdelingsleder dagtilbud: Ingeborg Kjøsnes
E-post: ingeborg.kjosnes@melhus.kommune.no

Buen kjøkken

Telefonnummer: 72 85 84 10

Avdelingsleder på Buen kjøkken er Kaare Qvenild

Livsgledesykehjem

Buen helse- og omsorgssenter er sertifisert livsgledesykehjem, en sertifisering de besto i 2017. Les mer om sertifiseringen her

Les om livsglede for eldre her

Høsten 2018 kunne sykehjemmet også offisielt åpne en gapahuk, som ble bygd av frivillige fra Lions Melhus og Frivilligsentralen. Les mer om prosjektet og åpningen her

Dag- og aktivitetstilbudet på Buen

Buen dag- og aktivitetstilbud:

Nås på telefon hverdager mellom klokka 8-16. 

Telefon: 72 85 84 25 eller 917 33 508

Avdelingsleder Ingeborg H. Kjøsnes, tlf. 72 85 84 05 eller 918 61 539

Buenbussen: Tlf. 917 33 509