Ta kontakt med helse- og velferdskontoret dersom du ønsker du å søke på helse- og omsorgstjenester i hjemmet.

Telefon: 957 11 444
E-post

Hvis du mottar hjemmesykepleie eller hjemmetjenester:

Du kan ringe direkte til det helse- og omsorgssenteret hvor hjemmetjenesten har base:  

Hjemmetjenesten ved Buen helse- og omsorgssenter:

Tlf. 957 11 404
Avdelingsleder Randi Havdal
Telefon 478 07 023
E-post

Hjemmetjenesten ved Horg helse- og omsorgssenter:

Tlf. 481 33 858
Avdelingsleder Siri Busklein
Telefon 900 41 885
E-post

Hjemmetjenesten ved Hølonda helse- og omsorgssenter:

Tlf. 957 11 482
Avdelingsleder Kristin Åmot 
Telefon 904 74 667
E-post


Ann Sylvi Haugen Storvold er enhetsleder for hjemmetjenesten i hele Melhus kommune. 
Du når henne på telefon 412 36 622 og per e-post