Horg helse- og omsorgssenter ligger på Lundamo. 

Telefon: 481 33 858
Besøksadresse: Møllingvegen 16, 7232 Lundamo
Postadresse 

Kart over tjenester og rom ved Horg/Flå helse- og omsorgssenter (PDF)

Horg aktivitetssenter

Aktivitetssenteret holder til på Horg helse- og omsorgssenter.

Åpningstid: Åpent fra kl. 0900-1500 følgende dager i uka: 
mandag, tirsdag, torsdag og fredag. 

Aktivitetssenteret er et tilbud for eldre som bor i eget hjem som har behov for aktivitet og bistand til å komme seg ut av hjemmet på egen hånd. 

Det holdes ulike former for velferdstiltak, fysisk aktivitet, sosialt samvær, sang og musikk. 

Aktivitetssenteret tilbyr frokost og middag.

Kontakt

Telefon: 908 00 531

Transport

Aktivitetssenteret tilbyr henting og hjemkjøring for de som har behov for det.

Avdelingsleder 

Ingvild Saxegaard
Telefon: 918 61 539
E-post

Horg kjøkken

Telefon 900 33 603

Daglig leder:

Arnt Steinar Odden
e-post

Avdelingsleder for kjøkkentjenesten:

Knut Ståle Skogstad
Telefon 994 40 924
e-post

Ledelsen ved Horg helse- og omsorgssenter

Avdelingsleder langtidsavdelingen:

Elin Johansen
Telefon: 995 92 569
E-post

Avdelingsleder Midttun:

Kristine Henriksen
Telefon: 472 61 538
E-post

Avdelingsleder hjemmetjenesten Horg/Flå sone:

Siri Busklein
Telefon 900 41 885
E-post