Horg helse- og omsorgssenter ligger på Lundamo. 

Telefon: 72 85 82 60
Besøksadresse: Møllingvegen 16, 7232 Lundamo
Postadresse 

Dag- og aktivitetstilbud

Dag- og aktivitetstilbudet har lokaler på Horg helse- og omsorgssenter og på Horg omsorgsbolig.

Dagtilbudet er åpent fra klokka 9-15 mandag, tirsdag, torsdag og fredag. 

Telefon: 72 85 82 72 eller 72 85 82 60

Det er et dagsenter med tilbud til eldre som bor i sitt eget hjem og som har behov for aktivisering eller bistand for å komme seg ut. Dagsentertilbudet omfatter aktivitetstilbud, i hovedsak trivselstiltak som samtaler, høytlesning, turer, musikk, ulike spill, bingo, sosialt fellesskap. Det blir servert frokost, middag og kaffe.

Avdelingsleder Siri Busklein 
Telefon: 72 85 82 70 eller 900 41 885
E-post

Ledelsen ved Horg helse- og omsorgssenter

Avdelingsleder Anne Jøraandstad
Telefon: 959 25 628
E-post

Avdelingsleder Midttun: Gunn Torild Sundet
Telefon: 917 36 109
E-post