Kontaktinformasjon

Telefon: 72 85 82 40
Åpningstider på telefon: Kl. 8-15
E-post
Besøksadresse: Melhus rådhus (inngang D, andre etasje), Rådhusvegen 2, 7224 Melhus

Viktig:

  • Gravide som kommer til helsestasjonen  på konsultasjon bør ikke ta med partner eller barn
  • Barn kun følges av en forelder såfremt det ikke er særlige behov som gjør at to må følge barnet
  • De bør ikke ta med søsken på konsultasjoner. Unntak er hvis foreldre ikke kan komme uten å ta med søsken, og de må være symptomfrie.

Vi følger til enhver tid alle helsemydighetens råd for smittevern i helsetjenesten.Etterhvert som nye smittevernanbefalinger fra helsemyndighetene for svangerskapsomsorgen med jordmor, helsestasjon 0- 5år, skolehelsetjenesten 5-20 år, samt helsestasjon for ungdom kommer, så følger vi disse anbefalingene.

På bakgrunn av vår nåværende ressursituasjon så vil ikke helsestasjonen i Melhus kommune kunne tilby alle anbefalte konsultasjoner i henhold til Nasjonale faglige anbefalinger i Helsestasjon 0-5 år. ( se oppdatert status og prioriteringer på lenken under).

Ved spørsmål om helsekonsultasjoner 0- 5 år kan det tas kontakt med helsestasjonen på tlf 72 85 82 40


På grunn av situasjonen rundt koronaviruset gjennomføres det for tiden ikke barselgrupper eller fødsels- og foreldreforberedende kurs på Melhus helsestasjon.

Her finner du oppdatert status på tjenester fra helsestasjon og skolehelsetjenesten.