Vi anbefaler å ta første konsultasjon i svangerskapet i løpet av svangerskapsuke 6 til 12. Vi ønsker å møte gravide tidlig i svangerskapet for å fange opp aktuelle behov.

Du som er gravid velger selv om du ønsker oppfølging hos jordmor og/eller fastlege i svangerskapet. 

Informasjon til gravide ved koronautbrudd

Svangerskapsomsorg 

Kvinner som har symptomer på luftveisinfeksjon, eller som har påvist covid-19-infeksjon, må kontakte helsetjenesten i forkant av avtalte kontroller for å avklare hvordan disse kan gjennomføres. Dersom den gravide er bekymret for egen eller fosterets helse, vil ekstra undersøkelser gjennomføres etter vanlige kriterier.

St. Olavs fødeavdelingen

Les mer her

Amming

Det er ikke påvist koronavirus i morsmelk hos kvinner med covid-19-infeksjon der dette er undersøkt. Kvinner med covid-19-infeksjon kan derfor amme som normalt. Dette er også rådet fra verdens helseorganisasjon (WHO) 

Amming og koronavirus 

Råd og informasjon for gravide og ammende 

Kontaktinformasjon

Bestill time til jordmor og kontakt oss her.


Besøksadresse: Melhus rådhus (inngang D, 2. etasje), postboks

Ansatte i jordmortjenesten

Hilde Mo, jordmor  
Tove Lilleås, jordmor  
   

Dette tilbyr vi

Vi tilbyr individuell oppfølging for gravide og deres partnere i svangerskap og barseltid i forhold til:

  • Livsstilssamtale 
  • Helseundersøkelser
  • Kosthold
  • Fysisk aktivitet
  • Fysisk og psykisk helse
  • Amming
  • Fødsel
  • Barseltid

Vi tar svangerskapsrelaterte prøver. Alle tilbys henvisning til ultralydundersøkelse mellom uke 18-20 ved St. Olavs Hospital i Trondheim. 

I henhold til Nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen er det videre anbefalt oppfølging i svangerskapsuke 24 – 28 – 32 – 36 – 38 - 40. Ved behov gir vi tettere oppfølging.

Svangerskapsomsorgen - anbefalte konsultasjoner

Uke 6-12: Livsstilssamtale, med fokus på kosthold, fysisk aktivitet, rus og vold i nære relasjoner. Kartlegging av behov. Muntlig og skriftlig informasjon. Svangerskapsrelaterte prøver. Kartlegging av individuelle behov. 

Uke 24: Første ordinære konsultasjon. Blodtrykk, urin, lytte på fosterlyd, symfyse-fundusmål. Rhesustyping av foster, hos Rhesus negative gravide.

Uke 28: Blodtrykk, urin, lytte på fosterlyd, symfyse-fundusmål. Samtale om fosteraktivitet. Blodprosent. EPDS (Edinburgh postnatal depresjonsskår). Terminbekreftelse.

Uke 32:   Blodtrykk,urin,lytte på fosterlyd,symfyse-fundusmål. Ammesamtale. Samtale om vold.  

Uke 36: Blodtrykk,urin,lytte på fosterlyd,symfyse- fundusmål. Vurdere fosterleie. Samtale om fødsel og barseltid.

Uke 38: Blodtrykk,urin,lytte på fosterlyd,symfyse-fundusmål. Vurdere fosterleie. Samtale om fødsel og barseltid. 

Uke 40: Blodtrykk, urin, lytte på fosterlyd, symfyse-fundusmål. Vurdere fosterleie. Informasjon om overtidsvurdering. 

Gravid medarbeider

Jordmor tilbyr veiledning i forhold til tilrettelegging i arbeidssituasjonen og bistår med søknad om svarngerskapspenger ved behov. 

https://www.idebanken.org/innsikt/artikler/gravid

https://familie.nav.no/

Hjemmebesøk etter fødsel

I løpet av de første dagene etter hjemkomst fra barsel tilbyr jordmor også hjemmebesøk. 

Fødsels-og foreldreforberedende kurs

Vi tilbyr fødsels-og foreldereforberedende kurs til førstegangsforeldre. 

Ettersamtale og prevensjonsveiledning

Jordmor tilbyr ettersamtale med prevensjonsveiledning 6 uker etter fødsel. 

Langtidsvirkende prevensjon

Jordmor tilbyr innsetting av spiral og p-stav.