Vi anbefaler å ta første konsultasjon i svangerskapet i løpet av svangerskapsuke 8 til 12. Vi ønsker å møte gravide tidlig i svangerskapet for å fange opp aktuelle behov.

Du som er gravid velger selv om du ønsker oppfølging hos jordmor og/eller fastlege i svangerskapet.

Kontaktinformasjon

Telefon: 72 85 82 40


Besøksadresse: Melhus rådhus (inngang D, andre etasje), Rådhusvegen 2, 7224 Melhus

Dette tilbyr vi

Vi tilbyr individuell oppfølging for gravide og deres partnere i svangerskap og barseltid i forhold til:

  • Helseundersøkelser
  • Kosthold
  • Fysisk aktivitet
  • Fysisk og psykisk helse
  • Amming
  • Fødsel
  • Barseltid

Vi tar svangerskapsrelaterte blodprøver. Alle tilbys henvisning til ultralydundersøkelse mellom uke 18-20 ved St. Olavs Hospital i Trondheim. 

I henhold til Nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen er det anbefalt oppfølging i svangerskapsuke 24 – 28 – 32 – 36 – 38 - 40. Ved behov gir vi tettere oppfølging.

Svangerskapsomsorgen - uke for uke

Uke 8-12: Livsstilssamtale, med fokus på kosthold, fysisk aktivitet, rus og vold i nære relasjoner. Kartlegging av behov. Muntlig og skriftlig informasjon. Blodprøver (uke 12).

Uke 24: Første ordinære konsultasjon. Blodtrykk, urin, lytte på fosterlyd, Symfyse-Fundusmål. Rhesustyping av foster, hos Rhesus negative.

Uke 28: Konsultasjon. Ammesamtale. Blodprosent. EPDS (Edinburgh postnatal depresjonsskår). Terminbekreftelse.

Uke 32: Konsultasjon. Fødselssamtale. Samtale om vold. Kontroll av Rhesus hos Rhesus negative.

Uke 36: Konsultasjon. Kontroll av Rhesus hos Rhesus negative.

Uke 38: Konsultasjon.

Uke 40: Konsultasjon. Informasjon om trivselsekontroll ved overtidig svangerskap. Informasjon om oppfølging i barseltiden. Tilbud om hjemmebesøk til førstegangsfødende og øvrige familier hvor det foreligger spesielle behov. Tilbud om samtale etter fødsel.

For mer informasjon, kontakt jordmor.

Helsenorge har en egen informasjonsside om svangerskapskontroller

Fødselsforberedende kurs

Førstegangsforeldre får tilbud om fødselsforberedende kurs.

Hjemmebesøk etter fødsel

I løpet av de første dagene etter hjemkomst fra barsel tilbyr jordmor også hjemmebesøk til førstegangsforeldre og nybakte foreldre hvor det vurderes som nyttig.