Faste helseundersøkelser 0-5 år

 • Hjemmebesøk til nyfødte. Her veier vi babyen og måler hodeomkretsen. Dette skal skje innen 7-10 dager etter hjemkomst
 • 4- ukers gruppetilbud hos helsesykepleier og fysioterapaut. 
 • 6-ukers konsultasjon hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine mot Rotavirussykdom. Tuberkolose (kun barn i risikogrupper)
 • 3-måneders konsultasjon hos helsesykepleier, inkludert vaksine mot Rotavirussykdom, Difteri, Stivkrampe, Kikhoste, Poliomyelitt, Hib- infeksjon, Hepatitt B og Pneumokokksykdom.
 • 4-måneders konsultasjon hos helsesykepleier
 • 5-måneders konsultasjon hos helsesykepleier, inkludert vaksine mot Difteri, Stivkrampe, Kikhoste, Poliomelytt, Hib infeksjon, Hepatitt B og Pneumokokksykdom.
 • 6-måneders konsultasjon hos helsesykepleier og lege
 • 8-måneders konsultasjon hos helsesykepleier
 • 10-måneders konsultasjon hos helsesykepleier
 • 12-måneders konsultasjon hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine mot Difteri, Stivkrampe, Kikhoste, Poliomyelitt, Hib-infeksjon, Hepatitt B og Pneumokokksykdom.
 • 15-måneders konsultasjon hos helsesykepleier, inkludert vaksine mot Meslinger, Røde hunder og Kusma
 • 18-måneders konsultasjon hos helsesykepleier
 • 2-års konsultasjon hos helsesykepleier og lege
 • 4-års konsultasjon hos helsesykepleier

Ernæring for småbarn

Amming: 

Mat og måltider for spedbarn:

Vitamin D-dråper:

Søvn

De aller fleste foreldre er opptatt av søvn, både hvordan barnet, seg selv og familien sover. Søvn er viktig for alle, for utvikling og vår fysiske og psykiske helse. Underskudd på søvn kan påvirke humøret og samarbeid mellom foreldre. Foreldres søvn er helt sentralt for å kunne ha overskudd til å dekke barnets behov på dag og natt. Vi på helsestasjonen møter ofte på spørsmål om dette temaet. Det kan være at barnet sover lite og det kan kjennes strevsomt. Vi får også spørsmål om hva som er normalt og ikke når det gjelder innsovning og oppvåkning, og mengde søvn/søvnbehov. For noen handler det om enkle råd på veien, og for andre kan det være behov for mer tilpasset støtte til foreldre over tid for å endre uheldige rutiner. Det kan være mange årsaker til at barnet strever med søvn; medisinske forhold hos barnet, sosiale forhold og samspill i familien, eller som det oftest er: en kombinasjon av normale variasjoner og uheldige vaner. Om du er bekymret for om barnet strever med smerter eller sykdom, ta kontakt med lege!

Det beste er å være bevisst fra babyen er liten, på hvordan en best mulig kan legge til rette for gode søvnvaner. Ta gjerne kontakt med din helsesykepleier om har spørsmål eller behov for en samtale om akkurat ditt barn og din familie.

Tannhelse hos barnet

På happyteeth sine nettsider kan du se en film om god tannhelse for barnet. Filmen er på flere ulike språk. 

I trygge hender

Landsgruppen av helsesykepleiere har laget en film og et veiledningshefte som heter "I trygge hender". Materialet skal gi god informasjon både til fagpersonell og foreldre, og målet er å forebygge, avdekke og avverge vold mot barn. 

Her kan du lese om dette prosjektet, og se filmen

Råd fra fysioterapeuter

Fysioterapitjenesten har laget en kort presentasjon av den motoriske utviklingen til babyen, og hvordan du som forelder på en best mulig måte kan følge opp og støtte ditt barn.
Under finner du også kunnskapsbaserte og nyttige informasjonsbrosjyrer for babyer og yngre barn.

Les gjerne også disse brosjyrene: 

 

Foreldreveileder

På helsestasjonen gir vi et utvidet tilbud med egen foreldreveileder for barn fra null til seks år og deres familier. Dette er et tilbud for de som opplever utfordringer i familien, eller har spørsmål om barnets utvikling.

I møte med foreldre jobber foreldreveileder sammen med helsesykepleier for å utforske barnets signaler og behov, når dette av ulike grunner oppleves som utfordrende. Arbeidet handler i stor grad om å kartlegge og gi veiledning rundt samspillet mellom foreldre og barn. De kan også gi veiledning til andre instanser rundt barnet, som for eksempel barnehagen. Da må samtykke innhentes fra foreldre.

Foreldreveileder er underlagt samme helselovgivning som vårt øvrige helsepersonell.

Kurs og gruppetilbud

I tillegg til å arbeide med enkeltfamilier, tilbyr vi ulike kurs og gruppetilbud. For eksempel tilbyr vi foreldreforberedende kurs  samt intern undervisning og veiledning. 

Foreldreveileder er fast deltaker i drøftingsteam og i småbarnsteam for barnehagene. 

Lavterskel tilbud

Tilbudet som vi gir til foreldre skal være lett tilgjengelig, og vi tilstreber kort ventetid.

Du trenger ikke henvisning for å komme i kontakt med foreldreveileder. De er lett tilgjengelig via helsesykepleier eller jordmor. Dette gjelder både for små og mer komplekse utfordringer, enten det omhandler barnets utvikling eller utøvelse av foreldrerollen.

På flyttefot?

Hvis du har flyttet, ønsker vi at du tar kontakt med din tidligere helsestasjon. De kan da sende journalen til barnet ditt til helsesykepleieren ved denne helsestasjonen som barnet nå tilhører.

Barnets journal fra helsestasjonen overføres til barneskolen, og senere ved overgang til ungdomsskolen eller ved flytting til ny kommune og skole.