Telefon: 957 11 440 

(kl. 8-10 og 13-14, tirsdager kl. 8-10)
 

  • E-post
  • Postadresse: Postboks 55, 7221 Melhus
  • Besøksadresse: Rådhusvegen 2, Melhus rådhus, inngang D, 2. etasje

Åpningstider:

Mandag til fredag kl. 8-15.30
I perioden 15. mai - 14. september er det åpent fra kl. 8-14.30 
Egne åpningstider i jula og påska.

Lundamo helsestasjon: 

Besøkesadresse: Bruavegen 50, 7232 Lundamo (Lundamo lege- og helsesenter)
NB: Ikke send post til Lundamo helsestasjon

OBS! 26.8.22: Lundamo helsestasjon er midlertidig stengt

Åpningstider: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 8-15

  • Stengt torsdager
  • Stengt tirsdager i partallsuker
  • Sommerstengt uke 26-33

Avdelingsleder:

Margrethe S. Løvseth
Telefon 975 42 246
E-post