Om skolehelsetjenesten

Alle barn og unge i Melhus kommune har krav på tilbud fra skolehelsetjenesten ved den skolen de tilhører. Dette gjelder også de elever som går på private skoler i kommunen. Skolehelsetjenesten er del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen.

Helsetjenesten i skolen er en forlengelse av helsestasjonstilbudet som gis til alle barn fra fødsel til og med fem år. Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme barn og unges helse og trivsel, samt å avdekke uhelse. Tilbudet er gratis.

Det finnes en helsesykepleier ved alle skoler i kommunen, og de kan kontaktes direkte. (se fane under for helsesykepleier for hver enkelt skole).

Skolehelsetjenesten gir tilbud om:

  • Helseundersøkelser, helseopplysning og veiledning, både individuelt, i grupper eller klassevis
  • Barnevaksinasjonsprogrammet
  • Vekstmålinger (høyde og vekt)
  • Syns- og hørselstest ved behov

Helsesykepleier på hver enkelt skole

Helsesykepleier har fast kontortid ved hver enkelt skole, og kan kontaktes direkte.

Brekkåsen barneskole Anne Volden Tlf.: 974 34 966 e-post
Eid skole (1.-7. trinn) Heidi Kregnes Tlf.: 948 09 526 e-post
Eid skole (8.-10. trinn) Anita Bjøru Tlf.: 909 99 256 e-post
Flå barneskole Anni Marit Bolme Tlf.: 469 51 407 e-post
Gimse barneskole Sissel Folstad Wahl Tlf.: 917 72 167 e-post
Gimse ungdomsskole Lisa Halstrøm- Berntsen Tlf.: 909 53 947 e-post
Gåsbakken barneskole Heidi Kregnes Tlf.: 948 09 526 e-post
Hovin barneskole

Anni Marit Bolme
Heidi Kregnes

Tlf.: 469 51 407
Tlf.: 948 09 526

e-post
e-post
Høyeggen barneskole Camilla Røe Tlf.: 918 23 261 e-post
Lundamo barneskole Line Bekken Tlf.: 476 77 107 e-post
Lundamo ungdomsskole Toril Jensen Tlf.: 958 43 514 e-post
Rosmælen barneskole Anne Volden Tlf.: 974 34 966 e-post
Øya ungdomsskole Toril Jensen Tlf.: 958 43 514 e-post
Melhus videregående skole Anita Bjøru Tlf.: 909 99 256 e-post
Øya videregående skole Toril Jensen Tlf.: 958 43 514 e-post

På flyttefot?

Hvis du har flyttet, ønsker vi at du tar kontakt med din tidligere helsestasjon. De kan da sende journalen til barnet ditt til helsesykepleieren ved denne helsestasjonen som barnet nå tilhører.

Barnets journal fra helsestasjonen overføres til barneskolen, og senere ved overgang til ungdomsskolen eller ved flytting til ny kommune og skole.
 

Nyttig informasjon til barn, unge og foreldre

Nyttig informasjon både til barn og ungdom, samt foreldre finnes her:

Barnevaksinasjonsprogrammet (Folkehelseinstituttet) 

Ung.no

Helsenorge

Foreldrehverdag (Bufdir)

For deg som er mellom 11-13 år (Helsedirektoratet)

Råd for et sunnere kosthold (Helsedirektoratet)

Nasjonal faglig retningslinje

Melhus kommune tilstreber til enhver tid å følge gitte anbefalinger for skolehelsetjenesten som ligger i Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon og skolehelsetjenesten (Helsedirektoratet.no).

Vi samarbeider med andre fagpersoner

Som en del av tilbudet samarbeider helsesykepleier med mange ulike fagpersoner etter behov. Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, lege og fysioterapeut. Alle skoler har kontaktpersoner med pedagogisk/psykologisk kompetanse.

Elever med behov som trenger ekstra helsehjelp blir fulgt opp av helsetjenesten, eventuelt henvist fastlege, spesialisthelsetjeneste eller andre fagpersoner- og alltid i samråd med foreldre.

Vi har taushetsplikt

Helsetjenesten i skolen er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen. Helsepersonell i skolen har taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven.