Alle barn og unge i Melhus kommune har krav på tilbud fra skolehelsetjenesten ved den skolen de tilhører. Dette gjelder også de elever som går på private skoler i kommunen. Skolehelsetjenesten er del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen.

Helsetjenesten i skolen er en forlengelse av helsestasjonstilbudet som gis til alle barn fra fødsel til og med seks år. Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme barn og unges helse og trivsel, samt å avdekke uhelse. Tilbudet er gratis.

Det finnes en helsesykepleier ved alle skoler i kommunen, og de kan kontaktes direkte. (se fane under for helsesykepleier for hver enkelt skole).

Skolehelsetjenesten gir tilbud om:

  • Helseundersøkelser, helseopplysning og veiledning, både individuelt, i grupper eller klassevis
  • Barnevaksinasjonsprogrammet
  • Vekstmålinger (høyde og vekt)
  • Syns- og hørselstest ved behov

Helsesykepleier på hver enkelt skole

Helsesykepleier har fast kontortid ved hver enkelt skole, og kan kontaktes direkte. 

Brekkåsen skole Anni Marit Bolme Tlf. 469 51 407 anni.marit.bolme@melhus.kommune.no  

Eid barne skole

Eid ungdomsskole

Marit Krokstrand Olsen 

Margrethe Sannemoen Løvseth

Tlf. 918 23 261

Tlf.958 43 514

marit.krokstrand.olsen@melhus.kommune.no

margrethe.s.lovseth@melhus.kommune.no

 
Flå skole Margrethe Sannemon Løvseth Tlf. 958 43 514 margrethe.s.lovseth@melhus.kommune.no    
Gimse skole Sissel Folstad Wahl Tlf. 917 72 167 sissel.wahl@melhus.kommune.no  
Gimse ungdomsskole Therese Berg Brekke Tlf. 974 25 186 therese.berg.brekke@melhus.kommune.no  
Gåsbakken skole Anni Marit Bolme Tlf. 469 51 407 anni.marit.bolme@melhus.kommune.no  
Hovin skole Heidi Kregnes Tlf.476 77 107

 

 

heidi.kregnes@melhus.kommune.no

 

 

 
Høyeggen skole Marit Krokstrand Olsen Tlf. 918 23 261 marit.krokstrand.olsen@melhus.kommune.no  
Lundamo skole Heidi Kregnes Tlf. 476 77 107 heidi.kregnes@melhus.kommune.no  
Lundamo ungdomsskole Sissel Folstad Wahl Tlf. 917 72 167 sissel.wahl@melhus.kommune.no  
Rosmælen skole Veronica  Nilsen Tlf. 941 47 183 Veronica.Nilsen@melhus.kommune.no  
Øya ungdomsskole Lena Holten Skibnes Tlf. 950 84 182 lena.holten.skibnes@melhus.kommune.no  
Melhus videregående skole Bente Vikran Ingebretsen Tlf. 915 54 156 bente.vikran.ingebretsen@melhus.kommune.no  
Øya videregående skole Lena Holten Skibnes Tlf. 950 84 182 lena.holten.skibnes@melhus.kommune.no  

På flyttefot?

Hvis du har flyttet, ønsker vi at du tar kontakt med din tidligere helsestasjon eller skolehelsetjeneste. De kan da sende journalen til barnet ditt blir til helsesykepleieren ved den skolen barnet nå tilhører.

Barnets journal fra helsestasjonen overføres til barneskolen, og senere ved overgang til ungdomsskolen eller ved flytting til ny kommune og skole.

Nyttig informasjon til barn, unge og foreldre

Nyttig informasjon både til barn og ungdom, samt foreldre finnes her:

Barnevaksinasjonsprogrammet (Folkehelseinstituttet) 

Ung.no

Helsenorge

Foreldrehverdag

For deg som er mellom 11-13 år (Helsedirektoratet)

Råd for et sunnere kosthold (Helsedirektoratet)

Nasjonal faglig retningslinje

Melhus kommune tilstreber til enhver tid å følge gitte anbefalinger for skolehelsetjenesten som ligger i Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon og skolehelsetjenesten.

 

 

Illustrasjonsfoto: Pixabay.com/klimkin

Vi samarbeider med andre fagpersoner

Som en del av tilbudet samarbeider helsesykepleier med mange ulike fagpersoner etter behov. Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, lege og fysioterapeut. Alle skoler har kontaktpersoner med pedagogisk /psykologisk kompetanse.

Elever med behov som trenger ekstra helsehjelp blir fulgt opp av helsetjenesten, eventuelt henvist fastlege, spesialisthelsetjeneste eller andre fagpersoner- og alltid i samråd med foreldre.

Vi har taushetsplikt

Helsetjenesten i skolen er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen. Helsepersonell i skolen har taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven.