Melhus kommune har ansvaret for at de som oppholder seg i kommunen får helsehjelp. Flyktninger og familiegjenforente gravide, barn og unge har samme rett som alle andre innbyggere til svangerskapsomsorg hos jordmor, fastlege, helsestasjonstilbud og skolehelsetjenestetilbud.

I Melhus kommune er migrasjonshelseteamet organisert under enhet for Familie og forebygging, avdeling helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Alle flyktningfamilier med små barn får besøk av helsesykepleier og en representant fra flyktningtjenesten kort tid etter at de er bosatt i Melhus kommune.

Vi tilbyr dette

  • Tuberkolosekontroll (Lovpålagt)
  • Helsekartlegging
  • Formidling av kontakt med fastlege for helseundersøkelse
  • Helseopplysning
  • Svangerskapskontroll
  • Hjemmebesøk
  • Bestilling av time til tannlege til alle barn
  • Vaksinering
  • Henvisning til øvrige kommunale tjenester ved behov

Vi bruker tolk

Det bestilles profesjonell tolk til alle konsultasjoner. Tilbudet som gis fra migrasjonshelseteamet er gratis for hver enkelt pasient.

Vi tilstreber til enhver tid at alle flyktninger og arbeidsinnvandrere skal føle seg trygg i møte med vårt helsetjenestetilbud.

Kontaktpersoner

Laila Reitan Sundet, helsesykepleier
Tlf. 90869621
E-post

Anne Merete Støbakk, helsesykepleier 
Tlf. 91566871 
E-post

Marit Thronæs, helsesykepleier
Tlf. 91782846 
E-post

Kristina Lyngen Valseth, psykiatrisk sykepleier
Tlf. 46906998 
E-post

Frøydis Marken Elstad, fysioterapeut
Tlf. 90818288 
E-post

Hilde Mo, jordmor
Tlf. 95076059
E-post