Ta kontakt med helse- og velferdskontoret dersom du ønsker du å søke på helse- og omsorgstjenester i hjemmet. Her finner du mer informasjon

Telefon: 72 85 80 85
E-post: koordinerendeenhet@melhus.kommune.no
 

Har du hjemmetjenester og lurer på noe? 

Hvis du allerede mottar hjemmetjenester og lurer på noe, kan du ringe dit hjemmetjenesten har base. 
Se oversikten under:  

Hjemmetjenesten ved Buen helse- og omsorgssenter:

Tlf. 72 85 84 00
Avdelingsleder: Randi Havdal, tlf. 478 59 398

Hjemmetjenesten ved Horg helse- og omsorgssenter:

Tlf. 72 85 82 60
Avdelingsleder: Siri Busklein, tlf. 900 41 885

Hjemmetjenesten ved Hølonda helse- og omsorgssenter:

Tlf. 72 85 83 30
Avdelingsleder: Kristin Åmot, tlf. 904 74 667


Bente Hustad er enhetsleder for hjemmetjenesten i hele Melhus kommune. 
Du når henne på telefon 922 15 209.

Illustrasjonsfoto: Pexels.com