Melhus kommune som lokal viltmyndighet har ansvar for at viltlovens § 48 følges samt at bestemmelsene i Lov om dyrevelferd, § 4 blir ivaretatt, i forbindelse med påkjørsler av vilt i trafikken og annet fallviltarbeid.

Ved melding om skadet vilt er det viktig å:

- gi en god stedsbeskrivelse
- merke stedet godt med farget bånd, plastpose eller lignende
- opplyse om dyreart
- oppgi navn, adresse og telefonnummer på den som melder skaden 

Ved påkjørsel av vilt, både hvor dyret dør momentant og hvor dyret blir skadet, ber derfor Melhus kommune at det straks tas kontakt med følgende personer:

 
Kåre Lilleberg:

Adresse: 7228 Kvål
Tlf.: 72 85 22 38 / 951 12 915

Leif Jostein Konstad:

Adresse: 7212 Korsvegen 
Telelfon: 72 85 33 88 eller 476 52 244

Ola Hammerås:   

Adresse: 7213 Gåsbakken 
Telefon: 72 85 05 94 eller 977 67 910

Asbjørn Sundet:

Adresse: 7236 Hovin  
Telefon: 72 85 64 15 eller 977 18 970

Trond Gjersvold:

Adresse: 7232 Lundamo
Telefon: 415 20 305 

Du kan også ta kontakt med:

Melhus kommune, arealforvaltning
Telefon: 72 85 80 00, 72 85 81 78 eller 414 21 667