Melhus har en variert natur som gir livsgrunnlag for et stort antall dyr og fugler. Fra fjorden ved Gaulosen opp langs Gaula med rike lauvskoger, store barskoger både øst og vest for Gauldalen og opp i høgfjellet ved Samsjøen.

I alt er det registrert 240 ulike dyre- og fuglearter. Disse fordeler seg med 30 pattedyr, krypdyr og amfibier og 210 fuglearter.

Kontaktperson for Melhus storviltforvaltning:
Svein Morseth
E-post: sveinmorseth@hotmail.com
Telefon: 951 30 567

Ved påkjørsel og skader av vilt må dette varsles, les mer om det her.