Kontakt oss

Telefon Rosmælen: 72 85 89 04
Telefon Sorenskrivergården: 72 85 24 64

Styrer: 
E-post: Kathrine.Pedersen.Bjornsson@melhus.kommune.no
Telefon: 928 20 126

Virksomhetsleder Aud Jorun Underdal
E-post: aud.jorun.underdal@melhus.kommune.no 
Telefon: 950 46 050

Telefonnummer til avdelingene:

Kardemommeby:       950 96 627
Hakkebakkeskogen:   954 60 432

Telefonnummer til avdelingene på Sorenskrivergården:

Skrivarstua:   468 88 573
Tingstua:       954 48 950

Rosmælen skole og barnehage

Rosmælen skole og barnehage er et oppvekstsenter bestående av en fulldelt barneskole med SFO-avdeling samt en forsterket enhet der elever fra 1. - 10.  trinn med utfordringer innen autismespekteret får et særlig tilrettelagt opplæringstilbud. Oppvekstsenteret har en fireavdelings barnehage der det også gis tilbud om åpen barnehage.

Vi yter tjenester til ca 230 barn og deres foresatte. Oppvekstsenteret har ca 50 ansatte.