Hvordan søker jeg?

Dersom du ønsker å endre plasstørrelse i barnehagen barnet ditt har plass i per i dag, logger du inn i foreldreportalen på vigilo.no via ID-porten. Velg «logg inn i OAS» og Melhus kommune. Velg  så «barnehageplasser» under meny til venstre på siden. Her finner du en blå knapp, «søknad om endring», hvor du kan legge inn søknad om endring av plass.

Alle søknader om ny barnehageplass eller overflytting til annen barnehage i kommunen skal leveres elektronisk via søknadsportal på hjemmesiden.

Søk om barnehageplass via Melhus sin portal på Vigilo.

(Vi gjør oppmerksom på at vår løsning for å søke barnehageplass ikke fungerer i nettleseren Internet Explorer).

Her finner du en oversikt over barnehagene i Melhus.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. Suppleringsopptak foregår gjennom hele året, og ledige plasser tildeles fortløpende. Det kan tilbys plass i andre barnehager enn det søkes plass i. De som står på venteliste ved årsskiftet, må søke på nytt ved neste års hovedopptak. Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli.

Når får jeg svar?

Svar på søknad om overflytting sendes via SvarUt 4. mars 2022. Foresatte svarer elektronisk via foreldreportalen. Du finner mer informasjon om dette i svarbrevet.

Svar på søknad om barnehageplass sendes via SvarUt fortløpende fra 23. mars 2022. Foresatte svarer elektronisk via foreldreportalen. Du finner mer informasjon om dette i svarbrevet.

Hvem kontakter jeg dersom jeg har spørsmål?

Ansvarlig for samordnet opptak i Melhus er Laila Andresen.  
Telefon: 472 61 567
E-post

Retten til barnehageplass

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass fra august.
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass fra den måneden barnet fyller ett år.

Barnet har rett til plass i barnehage i egen bostedskommune.