De som står på venteliste ved årsskiftet, må søke på nytt ved neste års hovedopptak. Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli.

Suppleringsopptak foregår gjennom hele året, og ledige plasser tildeles fortløpende. Det kan tilbys plass i andre barnehager enn det søkes plass i.

Melhus kommune har samordnet opptak for kommunale og private barnehager. Dette innebærer felles søknadsskjema, felles registrering av søknader og koordinering av opptaket.

Hvordan søker jeg?

Alle søknadsprosesser går gjennom foreldreportalen Vigilo. Det er viktig å bruke nettleser når du søker, ikke appen. Les mer om Vigilo

Søk om ny barnehageplass til ditt barn: 

vigilo.no/melhus

Søk om overflytting til en annen barnehage i kommunen: 

vigilo.no/melhus

Søk om å endre størrelsen på barnehageplassen til ditt barn: 

vigilo.no/melhus (under menypunktet "søknader")

Si opp barnehageplassen: 

vigilo.no/melhus (under menypunktet "søknader")

 

Her finner du en oversikt over barnehagene i Melhus

Når får jeg svar?

Svar på søknad om overflytting sendes via SvarUt 6. mars 2023. Foresatte svarer elektronisk via foreldreportalen. Du finner mer informasjon om dette i svarbrevet.

Svar på søknad om barnehageplass sendes via SvarUt fortløpende fra 23. mars 2023. Foresatte svarer elektronisk via foreldreportalen. Du finner mer informasjon om dette i svarbrevet.

Hvem kontakter jeg dersom jeg har spørsmål?

Ansvarlig for samordnet opptak i Melhus er Laila Andresen.  
Telefon: 472 61 567
E-post

Retten til barnehageplass

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass fra august.
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass fra den måneden barnet fyller ett år.

Barnet har rett til plass i barnehage i egen bostedskommune.