Kontakt oss:

Telefon: 72 85 87 98

Styrer: Lisbeth Norum
E-post: lisbeth.norum@melhus.kommune.no 
Telefon: 950 58 175

Virksomhetsleder: Bård Lilleberg
E-post: bard.lilleberg@melhus.kommune.no

Telefonnummer til avdelingene:

Hakkebakkeskogen: 72 85 87 98
Hundremeterskogen: 913 34 907

Adresse:

Hølondvegen 150,
7213 Gåsbakken

Gåsbakken skole og barnehage er et oppvekstsenter med en barnehage med 2 avdelinger, en skolefritidsordning og skole med 1. - 7. trinn. Den ligger lengst sør i Melhus kommune,  3 mil fra kommunesenteret.

Barnehagen har en kapasitet på ca 40 plasser hvert år.