Noen ganger kan utfordringene bli så store at vi har vansker med å takle dem på en god måte. Da kan det være lurt og nyttig å få hjelp.

Avdeling psykisk helse og rus har ulike tilbud til deg psykiske helseplager og/eller rus- og avhengighetsproblemer. Vi har tilbud til voksne, ungdom og barn over seks år. Barn under 6 år kan få tilbud gjennom Melhus helsestasjon.

Haster det?

Har du selvmordstanker eller mistenker at noen du kjenner har det? Ikke nøl med å søke hjelp! Å snakke med noen kan hjelpe. 

  • Er det akutt? Ring 113!
  • Ring fastlegen på dagtid, legevakt 116 117 på kveld og helg

Slik søker du om tjenester hos oss: 

Har du spørsmål eller trenger å drøfte din situasjon, ta kontakt med Helse- og velferdskontoret. Har du allerede en kontaktperson, tar du direkte kontakt på telefon eller e-post. 

Du kan gjøre mye selv! 

Digitale hjelpemidler som kan forebygge og dempe nedstemthet, stress og uro: 

Våre tilbud:

De fleste som får innvilget tjenester, vil få tilbud om kurs i gruppe. Vi har gode erfaringer, får gode tilbakemeldinger og deltakerne opplever god effekt på våre gruppetilbud. 

Der det er nødvendig og hensiktsmessig, kan enkelte få tilbud om individuell oppfølging. 

Tilbudet til barn og ungdom omfatter individuell oppfølging, familiesamtaler og foreldreveiledning. Vi har tett samarbeid med skole, skolehelsetjeneste og fastlege. Les mer her

Lavterskeltilbud: 

Vi har også mange lavterskeltilbud, som du ikke trenger å søke på. Her er det bare å bli med. Oversikt finner du i vår aktivitetskalender

Våre gruppetilbud: 

Har du spørsmål om de ulike kurstilbudene, ta kontakt med Helse- og velferdskontoret eller helsestasjonen (gjelder ICDP-kurset). 

Rus- og avhengighetsproblemer: 

Vi jobber også opp mot personer med rus- og avhengighetsrelaterte problemer, og deres pårørende. Det inkluderer forebyggende arbeid, råd og veiledning. Les mer om dette

Kontaktinformasjon:

Vi er en tverrfaglig sammensatt helsetjeneste som holder til i Energiparken i Melhus sentrum. Vi skal tilby et forsvarlig og tilrettelagt tjenestetilbud til innbyggere som bor i Melhus kommune fra 6 år og opp med psykiske plager eller lidelser og/eller rus- og avhengighetsproblemer. 

Avdelingsleder: 

Marit Leer
Telefon: 926 55 229
E-post

Besøksadresse: 

Energiparken (Løvsetvegen 2) i Melhus sentrum.

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 8-15

Postadresse:

Melhus kommune v/psykisk helse og rus, Postboks 55, 7221 Melhus 

Selvmordsforebygging

Har du selvmordstanker, eller mistenker at noen du kjenner går med slike tanker? Ikke nøl med å søke hjelp! Å snakke med noen kan hjelpe.

Det finnes flere hjelpetelefoner du kan ringe:

Kirkens SOS Norge
Telefon: 22 40 00 40
Du kan også skrive melding eller chatte med dem. Hjemmesiden til Kirkens SOS Norge finner du her.

Si det med ord (drives av Mental Helse)
Telefon: 116 123
Her kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller veilederne som er jobber her. Hjemmesiden til Si det med ord finner du her.

Kors på halsen (drives av Røde Kors)
Telefon: 800 333 21
Dette er et tilbud for alle opp til 18 år. Du kan chatte, skrive e-post eller diskutere i forum på denne siden. Hjemmesiden til Kors på halsen finner du her.

Unghjelp
Dette er en chattetjeneste for unge mennesker. Organisasjonen ble startet av, og drives av ungdommer. Hjemmesiden til Unghjelp finner du her.

Alarmtelefonen for barn og unge
Telefon: 116 111
Dette er en nødtelefon for barn og unge som står i vanskelige situasjoner. Hjemmesiden til Alarmtelefonen for barn og unge finner du her.

 

Helsenorge.no er et offentlig helsenettsted, som drives av Norsk Helsenett. Deres informasjon om selvmordstanker og selvmord finner du her.