Det handler om tankene og følelsene dine, og om hvordan du har det. Det er vanlig at det går opp og ned, og mange opplever perioder som er vanskelig.

Hvis du vil lære mer om hva du selv kan gjøre når du har det vanskelig, får du noen tips her.

Noen ganger trenger man hjelp fra andre. Psykisk helsetjeneste har tilbud til voksne, ungdom og barn over 6 år som bor i Melhus kommune. Du kan ta kontakt på telefon 72 85 82 01, eller henvises av andre, for eksempel helsepersonell eller skole.

Barn under 6 år kan få tilbud gjennom helsestasjon/familiesenter.

Hvis du er i akutt behov for hjelp må du ringe 113, fastlege eller legevakt telefon 116117.

Vår visjon

Psykisk helsetjeneste skal bidra til å skape rom for utvikling, og at den enkelte opplever økt mestring og bedret psykisk helse.

Hvem er vi?

Tjenesten består av psykiatriske sykepleiere, spesialsosionom, spesialsykepleier, boveileder, familieterapeut, barnepsykolog, psykolog og miljøarbeider.

Hvem kan få tjenesten?

Tjenesten gis primært til voksne, ungdom og barn over 6 år bosatt i Melhus kommune.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Rådgivning, veiledning, støttesamtaler, omsorg, boveiledning i forhold til psykisk problem eller lidelse. Behandling av lett til moderat angst, depresjon, spise- forstyrrelser.
Individuell samtale, familiesamtaler, foreldreveiledning.

Samarbeid med og eventuell  videre henvisning til andre instanser ved behov, og diverse andre hjelpetiltak.

Tjenesten har ansvar for drift av treffstedet i Potten – onsdag 12.00 - 14.00 og fredag kl. 11:00 - 14.00.