Legesentrene

Melhus legesenter

Telefon: 72 87 70 00
Besøksadresse: Melhusvegen 505 (Toragården)
melhuslegesenter.no

Midt legesenter (tidligere Gaula legesenter)

Telefon: 73 18 88 80
Besøksadresse: Per Bortens veg 3 (Idègården) NB: Flytter etterhvert til ny adresse
midtlegesenter.no

Lundamo legesenter

Telefon: 72 85 27 70
Besøksadresse: Bruavegen 50
lundamolegesenter.no

Korsvegen legekontor

Telefon: 957 11 488
Korsvegen er et utekontor som er bemannet med lege hver onsdag.

Åpningstider:

Onsdag: kl. 09.00-15.30 

Telefonen er betjent kl. 9-12 og 13-15

Fastlege og bytte av fastlege

Dersom du har rett til fastlege, kan du selv finne og bytte til ønsket lege på helsenorge.no.

To ordinære fastlegebytter

​Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

I tillegg til de ordinære byttene, kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin.

Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor.

Personer som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til en annen kommune til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år.

Du vil ikke få et brev som bekrefter at du har fått ny fastlege. Trenger du et slikt brev, kan du ringe Veiledning helsenorge.no på 23 32 70 00.

Viktige telefonnummer

Ambulanse:  113

Legevakt: 116 117

Legevakt ligger på St. Olavs hospital. Hjemmesiden finner du på trondheim.kommune.no/legevakten
Besøksadresse: Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis pasienthotellet ved St. Olavs hospital)